Vi har hos Morten udført nedbrydning og miljøsanering af stuehus og staldbygning. Dernæst har vi etableret en ny sø med cirka 800 m2 vandspejl, og tilsidst anlagt 200 m2 fliser.